ประเทศไทยต้องมีทางเลือก

แถลงข่าวอย่างเป็นทางการของคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน ประเทศไทยต้อง…

See More
10312365_1055246167823919_1519300832995991179_n

ASTV ปฏิรูปประเทศไทย – 11 กุมภาพันธ์ 2558

อาจารย์ธรณ์ยินดีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกคนทุกเวที ไม่ว่าเป็น…

See More
10960430_1052103864804816_5858036355516350590_o
10312365_1055246167823919_1519300832995991179_n
10960430_1052103864804816_5858036355516350590_o

ASTV ปฏิรูปประเทศไทย – 11 กุมภาพันธ์ 2558

อาจารย์ธรณ์ยินดีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกคนทุกเวที ไม่ว่าเป…

Read More